آدم ها و حرف ها ـ حکایت و داستان کوتاه

آدم ها و حرف ها ـ حکایت و داستان کوتاه

حکایت ، داستان کوتاه ، آموزنده ، طنز ، متن زیبا


-
1.اگه میخوای راحت باشی کمتر بدون واگه میخوای خوشبخت باشی بیشتر بخون!
2.تا پایان کار از موفقیت درباره آن با کسی صحبت نکن!

3.برای حضور در جلسات حتی یک دقیقه هم تاخیر نکن!
4.قبل ازعاشق شدن ابتدا فکر کن که آیا طاقت دوری جدایی و سختی را داری یا نه؟؟؟